A = Kwon Ji Yong (G-Dragon)

B = Yenni Yen (Gue!!)

AB = Kim Jong Woon (Yesung)

O = Wu Yi Fan (Kris)

 

A = JI YONG

B = Gue

AB = Yesung

O = Kris

A vs B vs AB vs O

A + B + AB + O = TOTALLY ABSURD!!

A + B = BONGKO

 

All credit to : Veromons

Advertisements